بررسی رابطه میان فرصت های رشد و انضباط کاری با بهبود عملکرد کارکنان و سودآوری واقعی بانک

بررسی رابطه میان فرصت های رشد و انضباط کاری با بهبود عملکرد کارکنان و سودآوری واقعی بانک

فهرست مطالب
فصل اول :کلیات پژوهش… 1
1-1: مقدمه. 2
1-2: بیان مسأله. 5
1-3: سوال آغازین پژوهش… 7
1-4: اهمیت و ضرورت پژوهش… 7
1-5: اهداف پژوهش… 9
1-6: فرضیههای پژوهشی.. 10
1-7: تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها11
1-7-1: تعاریف نظری.. 11
1-7-2: تعاریف عملیاتی.. 12
1-8: تعاریف عملیاتی پژوهش… 14
1-9: مدل عملیاتی تحقیق.. 14
1-9-2: مدل عملیاتی انضباط کاری:15
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش… 20
مقدمه. 21
2-1: بخش اول: فرصتهای رشد.. 21
2-1-1: سرمایه در گردش فرصتهای رشد.. 22
2-1-2: عوامل موثر بر…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *