راه چاره ای برای تحلیل ستیز در مشاجرات قومی یا خانوادگی در اروپا و شیلی : میانجیگری (به همراه ترجمه)

راه چاره ای برای تحلیل ستیز در مشاجرات قومی یا خانوادگی در اروپا و شیلی : میانجیگری (به همراه ترجمه)


این مقاله تقریبا 13 صفحه pdf و 13 صفحه متن ترجمه شده word می باشد. مربوط به سال 2019 می باشد. نمونه فارسی: راه چاره ای برای تحلیل ستیز در مشاجرات قومی یا خانوادگی در اروپا و شیلی : میانجیگری کارولینا ریورو و داگمار کوستر- والتجن چکیده: پیشنهاد این مقاله این است که بحران های در میانجیگری قومی شبیه به اروپا و شیلی را امتحان کند. استفاده از میانجیگری در جهان یک پیشرفت قابل توجه در حراست از توافقات  قومییا خانوادگی و استقلال داخلی شان می باشد.ما نتیجه گرفتیم که اروپا و شیلی مجبور به توجه ویژه به سازوکار های کنترل کیفی و تعلیم میانجیگری در ستیز های قومیتی و خانوادگی می باشد. نمونه انگلیسی: Alternative dispute resolution in family disputes in Europe and Chile: mediation Abstract The purpose of this paper is to examine whether the issues in family mediation are similar in Europe and Chile. The use of mediation in the world represents a significant progress in protecting family agreements and their autonomy. We conclude that Europe and Chile have to pay special attention to t …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *