پروژه آماده تحلیل سازه مخروطی شکل تحت بارگذاری جانبی در انسیس ANSYS

پروژه آماده تحلیل سازه مخروطی شکل تحت بارگذاری جانبی در انسیس ANSYS


پروژه تحلیل سازه مخروطی شکل تحت بارگذاری جانبی   معرفی مشخصات پروژه مرجع پروژه: H. Crandall, N. C. Dahl, An Introduction to the Mechanics of Solids, McGraw-Hill Book Co., Inc., New York, NY, 1959, pg. 342, problem 7.18 نوع تحلیل پروژه: تحلیل استاتیکی ( ANTYPE=0 ) نوع المان های پروژه: المان سازه ای دو بعدی چهار گرهی ( PLANE182 ) المان سازه ای دو بعدی هشت گرهی ( PLANE183 ) معرفی مدل پروژه: یک تیر کنسولی با ضخامت t و طول L دارای عمقی است که به طور یکنواخت از d در نوک تا 3 d در دیوار متغیر است. همانطور که نشان داده شده توسط یک نیروی F در نوک بارگیری می شود. حداکثر تنش خمش را در طول میانی ( X=L ) و انتهای ثابت تیر پیدا کنید. …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *