پروژه آماده تحلیل پلاستیک ساختار لوله ای تحت فشار در انسیس ANSYS

پروژه آماده تحلیل پلاستیک ساختار لوله ای تحت فشار در انسیس ANSYS


پروژه تحلیل پلاستیک ساختار لوله ای تحت فشار   معرفی مشخصات پروژه مرجع پروژه: H. Crandall, N. C. Dahl, An Introduction to the Mechanics of Solids, McGraw-Hill Book Co., Inc., New York, NY, 1959, pg. 180, ex. 5.1. نوع تحلیل پروژه: تحلیل استاتیکی ( ANTYPE=0 ) نوع المان های پروژه: المان لوله ای پلاستیک ( PIPE288 ) المان پوسته ای چهار گرهی کرنشی ( SHELL181 ) المان سازه ای سه بعدی ( SOLID185 ) معرفی مدل پروژه: دو استوانه موازی، استوانه داخلی از نوع فولادی با مشخصه 1020 CR و با سطح مقطع As و استوانه خارجی از نوع آلیاژ آلومینیوم با مشخصه 2024-T4 و با سطح مقطع Aa همانند شکل زیر تحت فشار بین دو صفحه سنگین صاف قرار گرفته اند. منحنی نمودار بار-تغییرشکل را برای مجموعه ساختار تعیین کنید. فرض کنید صفحات انتهایی آنقدر سخت هستند که هر دو استوانه به یک اندازه جابجا میشنود. …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *