شناسایی عوامل غیر اقتصادی مانع جذب سرمایه گذاری در استان لرستان

شناسایی عوامل غیر اقتصادی مانع جذب سرمایه گذاری در استان لرستان


طرح پژوهشی  89 صفحه  : سرمایه‌گذاری در هر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است. نظریه‌های اقتصادی،  نقش عوامل اقتصادی بر سرمایه‌گذاری را بیان نموده‌اند در حالی که سرمایه‌گذاری می‌تواند تابع مجموعه‌ای از عوامل غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، قانونی و … باشد. این عوامل در هر منطقه می‌تواند متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یک کشور باشد. در تحقیق حاضر،  موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری در استان لرستان  بررسی شده است. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کمک روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد که موانع سیاسی امنیتی با ضریب تاثیر 61/0 بیشترین تاثیر را در عدم جذب سرمایه‌گذاری در استان لرستان داشته و در رتبه اول جای دارد. در این خصوص موانع قانونی و قضایی و موانع زیرساختی به ترتیب با ضرایب 60/0 و 59/0 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین موانع فرهنگی اجتماعی با ضریب 58/0 و موانع بروکراتیک با ضریب 48/0 نیز در عدم جذب …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *