فرمول تولید روغن ولک

فرمول تولید روغن ولک


یکی از راههای کنترل و کاهش خسارت آفاتی مانند شپشکها، شته ها،کنه ها، و تخمهای بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماریهای درختان میوه استفاده از روغن و لک می باشد بطوری که استفاده از این روغن باعث می شود با پوشش سطح بدن حشرات و سطح تخمهای وبستن منافذ تنفسی و حیاتی آنها و گاها جلوگیری از پراکنش اسپورها در بعضی قارچها از خسارت آنها جلوگیری کند مقدار روغن ولک درنهالها ودرختان جوان که بافت چوبی نرم وجوانه های حساستری دارند بسیار کمتر از درختان مسن وگاها آلوده به آفات وبیماریهای مختلف می باشد. لذا درمقدرا مصرف روغن حتما بایک کارشناس مجرب مشورت فرمائید. مقدار مصرف توصیه شده روغن ولک زمستانه 1.5 تا 2 لیتر در صد لیتر می باشد . …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *