loading...

پیام نور 20 :: دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور

ارتباطات و اجتماعي


پيام نور 20 :: ارائه سوالات درس نظریه های جامعه شناسی 1 پيام نور در نيمسال ها و ترم هاي جديد به همراه دانلود رايگان با پاسخنامه تستي و تشريحي در دوره هاي کارشناسي و ارشد دانشگاه پيام نور نموده است دانلود سوالات پايان ترم اين درس کاملا رايگان است در صورت هر مشکل يا خرابي لينک فايل آن را از طريق نظرات به ما اطلاع دهيد
این نمونه سوالات دارای لینک مستقیم می باشد در نتیجه می توانید فایل ها را به راحتی دانلود نمایید. اگر در بازکردن نمونه سوالات مشکلی داشتید می توانید از نرم افزار های سایت کمک بگیرید. چون فرمت آن ها rar و pdf می باشد. سوالات طراحی شده در دانشگاه پیام نور معمولا الگویی از ترم های قبل می باشد و حتی بعضی سوالات عینا تکرار می شود. بنابراین با مطالعه نمونه سوالات نظریه های جامعه شناسی 1 می توانید موفق تر شوید.
 

سوالات نیمسال تحصیلی به همراه پاسخ نامه         

لینک دانلود

  نيمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستي download
  نيمسال دوم 92-91 + پاسخنامه تستي download
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه تستی
download
افشین بازدید : 976 28 / 12 / 1392 زمان : 8:0 نظرات ()

پيام نور 20 :: ارائه سوالات درس زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1 پيام نور در نيمسال ها و ترم هاي جديد به همراه دانلود رايگان با پاسخنامه تستي و تشريحي در دوره هاي کارشناسي و ارشد دانشگاه پيام نور نموده است دانلود سوالات پايان ترم اين درس کاملا رايگان است در صورت هر مشکل يا خرابي لينک فايل آن را از طريق نظرات به ما اطلاع دهيد
این نمونه سوالات دارای لینک مستقیم می باشد در نتیجه می توانید فایل ها را به راحتی دانلود نمایید. اگر در بازکردن نمونه سوالات مشکلی داشتید می توانید از نرم افزار های سایت کمک بگیرید. چون فرمت آن ها rar و pdf می باشد. سوالات طراحی شده در دانشگاه پیام نور معمولا الگویی از ترم های قبل می باشد و حتی بعضی سوالات عینا تکرار می شود. بنابراین با مطالعه نمونه سوالات زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1  می توانید موفق تر شوید.
 

سوالات نیمسال تحصیلی به همراه پاسخ نامه          

لینک دانلود

  نيمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستي download
  نيمسال دوم 92-91 + پاسخنامه تستي download
 تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی  
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه تستی
download
افشین بازدید : 666 28 / 12 / 1392 زمان : 0:0 نظرات ()

پيام نور 20 :: ارائه سوالات درس روش های تحلیل جمعیت پيام نور در نيمسال ها و ترم هاي جديد به همراه دانلود رايگان با پاسخنامه تستي و تشريحي در دوره هاي کارشناسي و ارشد دانشگاه پيام نور نموده است دانلود سوالات پايان ترم اين درس کاملا رايگان است در صورت هر مشکل يا خرابي لينک فايل آن را از طريق نظرات به ما اطلاع دهيد
این نمونه سوالات دارای لینک مستقیم می باشد در نتیجه می توانید فایل ها را به راحتی دانلود نمایید. اگر در بازکردن نمونه سوالات مشکلی داشتید می توانید از نرم افزار های سایت کمک بگیرید. چون فرمت آن ها rar و pdf می باشد. سوالات طراحی شده در دانشگاه پیام نور معمولا الگویی از ترم های قبل می باشد و حتی بعضی سوالات عینا تکرار می شود. بنابراین با مطالعه نمونه سوالات روش های تحلیل جمعیت می توانید موفق تر شوید.


سوالات نیمسال تحصیلی به همراه پاسخ نامه          

حجم

لینک دانلود

نيمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستی 109 KB download
نيمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستی رشته علوم اجتماعی و رشته ارتباطات
140 KB download
نيمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستي 140 KB download
تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی 93.52 KB download
تابستان 93 + پاسخ نامه تستی 108 KB download
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه تستی
1.51 MB  download
افشین بازدید : 352 27 / 12 / 1392 زمان : 22:0 نظرات ()

پيام نور 20 :: ارائه سوالات درس روش تحقیق نظری پيام نور در نيمسال ها و ترم هاي جديد به همراه دانلود رايگان با پاسخنامه تستي و تشريحي در دوره هاي کارشناسي و ارشد دانشگاه پيام نور نموده است دانلود سوالات پايان ترم اين درس کاملا رايگان است در صورت هر مشکل يا خرابي لينک فايل آن را از طريق نظرات به ما اطلاع دهيد
این نمونه سوالات دارای لینک مستقیم می باشد در نتیجه می توانید فایل ها را به راحتی دانلود نمایید. اگر در بازکردن نمونه سوالات مشکلی داشتید می توانید از نرم افزار های سایت کمک بگیرید. چون فرمت آن ها rar و pdf می باشد. سوالات طراحی شده در دانشگاه پیام نور معمولا الگویی از ترم های قبل می باشد و حتی بعضی سوالات عینا تکرار می شود. بنابراین با مطالعه نمونه سوالات روش تحقیق نظری می توانید موفق تر شوید.

بعد از دانلود نمونه سوالات به کد درس و رشته خود توجه فرمایید تا اشتباهی مطالعه نکنید.

سوالات نیمسال تحصیلی به همراه پاسخ نامه         

لینک دانلود

نيمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستي رشته علوم اجتماعی و ارتباطات مردمی download
نيمسال دوم 92-91 + پاسخنامه تستي رشته علوم اجتماعی و ارتباطات مردمی download
تابستان 93 + پاسخ نامه تستی رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی و ارتباطات مردمی download
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه تستیرشته علوم اجتماعی و ارتباطات مردمی download
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه تستی رشته بخش جغرافیا کد درس 1216054 - 1216392 download
افشین بازدید : 842 27 / 12 / 1392 زمان : 21:0 نظرات ()

پيام نور 20 :: ارائه سوالات درس آمار در علوم اجتماعی پيام نور در نيمسال ها و ترم هاي جديد به همراه دانلود رايگان با پاسخنامه تستي و تشريحي در دوره هاي کارشناسي و ارشد دانشگاه پيام نور نموده است دانلود سوالات پايان ترم اين درس کاملا رايگان است در صورت هر مشکل يا خرابي لينک فايل آن را از طريق نظرات به ما اطلاع دهيد


سوالات نیمسال تحصیلی به همراه پاسخ نامه

لینک دانلود

  نيمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستي download
 نيمسال دوم 92-91 download
  تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی download
افشین بازدید : 624 26 / 12 / 1392 زمان : 17:0 نظرات ()

پيام نور 20 :: ارائه سوالات درس اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی پيام نور در نيمسال ها و ترم هاي جديد به همراه دانلود رايگان با پاسخنامه تستي و تشريحي در دوره هاي کارشناسي و ارشد دانشگاه پيام نور نموده است دانلود سوالات پايان ترم اين درس کاملا رايگان است در صورت هر مشکل يا خرابي لينک فايل آن را از طريق نظرات به ما اطلاع دهيد

سوالات نیمسال تحصیلی به همراه پاسخ نامه

لینک دانلود

 نيمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستي download
  تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی download
افشین بازدید : 321 26 / 12 / 1392 زمان : 14:0 نظرات ()

پيام نور 20 :: ارائه سوالات درس اصول سازمان و مديريت پيام نور در نيمسال ها و ترم هاي جديد به همراه دانلود رايگان با پاسخنامه تستي و تشريحي در دوره هاي کارشناسي و ارشد دانشگاه پيام نور نموده است دانلود سوالات پايان ترم اين درس کاملا رايگان است در صورت هر مشکل يا خرابي لينک فايل آن را از طريق نظرات به ما اطلاع دهيد

سوالات نیمسال تحصیلی به همراه پاسخ نامه

لینک دانلود

 نيمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستي download
 نيمسال دوم 92-91 + پاسخنامه تستي download
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه تستی
download
افشین بازدید : 581 23 / 12 / 1392 زمان : 7:0 نظرات ()

پيام نور 20 :: ارائه سوالات درس کلیات حقوق پيام نور در نيمسال ها و ترم هاي جديد به همراه دانلود رايگان با پاسخنامه تستي و تشريحي در دوره هاي کارشناسي و ارشد دانشگاه پيام نور نموده است دانلود سوالات پايان ترم اين درس کاملا رايگان است در صورت هر مشکل يا خرابي لينک فايل آن را از طريق نظرات به ما اطلاع دهيد
این نمونه سوالات دارای لینک مستقیم می باشد در نتیجه می توانید فایل ها را به راحتی دانلود نمایید. اگر در بازکردن نمونه سوالات مشکلی داشتید می توانید از نرم افزار های سایت کمک بگیرید. چون فرمت آن ها rar و pdf می باشد. سوالات طراحی شده در دانشگاه پیام نور معمولا الگویی از ترم های قبل می باشد و حتی بعضی سوالات عینا تکرار می شود. بنابراین با مطالعه نمونه سوالات کلیات حقوق می توانید موفق تر شوید.
 

سوالات نیمسال تحصیلی به همراه پاسخ نامه               

لینک دانلود

  نيمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستي
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه تستی
افشین بازدید : 330 17 / 12 / 1392 زمان : 6:4 نظرات ()


پيام نور 20 :: ارائه سوالات درس اندیشه های سیاسی در قرن بیستم رشته علوم سیاسی و ارتباطات مردمی پيام نور در نيمسال ها و ترم هاي جديد به همراه دانلود رايگان با پاسخنامه تستي و تشريحي در دوره هاي کارشناسي و ارشد دانشگاه پيام نور نموده است دانلود سوالات پايان ترم اين درس کاملا رايگان است در صورت هر مشکل يا خرابي لينک فايل آن را از طريق نظرات به ما اطلاع دهيد .

 

سوالات نیمسال تحصیلی به همراه پاسخ نامه

لینک دانلود

  نيمسال اول 92-91 + پاسخنامه تستي
  نيمسال دوم 92-91 + پاسخنامه تستي
 تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی
نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه تستی
 
افشین بازدید : 1276 29 / 09 / 1392 زمان : 21:50 نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
  لینک دوستان
 • های دانش
 • دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور
 • دنیای این روزای من
 • سایت تفریحی
 • پرستارایران
 • دانلود سوال پیام نور
 • اخذ پذیرش رایگان دانشگاههای مالزی
 • مباحث کامپیوتر
 • انصارالمهدی(عج)
 • همه چیز درباره برق
 • نمونه سوالات استخدامی رایگان
 • بزرگترین سایت سرگرمی و خنده
 • اسفند دانلود منابع آموزشی
 • علوم تجربی گلپایگان
 • کتابهای دانشگاهی و پروژه های رشته برق
 • سوالات استخدامی
 • اخذ پذیرش رایگان از دانشگاههای مالزی
 • نمونه سوالات استخدامی رایگان
 • اخبار روز پیام نور ونمونه سوالات
 • مدیر کده
 • عاشقان مهندسی شیمی پیام نور تبریز
 • انجمن علمی مهندسی صنایع پیام نور کاشمر
 • مدیر جهانگردی پیام نور قم
 • وبلاگ کلاس روابط صنعتی استاد تمیز
 • دانلود رایگان پروژه ، مقالات و کتب مدیری
 • انجمن علمی مهندسی صنایع پیام نور اقلید
 • از پیام نور تا ارشد
 • هسته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور تبریز
 • دانلود جزوات و سوالات کنکور ارشد
 • نمونه سوال امتحانی دبیریستان
 • انجمن علمی مهندسی صنایع پیام نورنایین
 • انجمن علمی مهندسی صنایع پیام نور سیرجان
 • انجمن علمی مهندسی صنایع خوی
 • آموزش علوم تجربی الوندی
 • دنیای مهندسی صنایع
 • انجمن تخصصی مهندسی صنایع مرکز کرمانشاه
 • مهندسی صنایع پیام نور گرگان
 • انجمن گفتگو پیام نور
 • وبلاگ آموزشی اول ابتدایی
 • بچه کنکوریای رضی
 • پیام نور آبادان
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2195
 • کل نظرات : 329
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 257
 • آی پی امروز : 18
 • آی پی دیروز : 62
 • بازدید امروز : 62
 • باردید دیروز : 211
 • گوگل امروز : 5
 • گوگل دیروز : 22
 • بازدید هفته : 273
 • بازدید ماه : 4,090
 • بازدید سال : 148,346
 • بازدید کلی : 3,511,641