بایگانی دسته ها: سایر رشته های پزشکی

آناتومی گوسفند (انگلیسی)

آناتومی گوسفند (انگلیسی) گوسفند یا گوسپند پستانداری است از راسته ی جفت‌سم‌سانان، از گروه نشخوارکنندگان و از خانواده گاوسانان (تهی‌شاخان). این حیوان را جهت استفاده از پشم، پوست، شیر ،گوشت و… ادامه مطلب »

آناتومی گوسفند (انگلیسی)

آناتومی گوسفند (انگلیسی) گوسفند یا گوسپند پستانداری است از راسته ی جفت‌سم‌سانان، از گروه نشخوارکنندگان و از خانواده گاوسانان (تهی‌شاخان). این حیوان را جهت استفاده از پشم، پوست، شیر ،گوشت و… ادامه مطلب »